Bible Camp 2014「盼望乜乜乜??? 望鐘行動!」

香港基督徒學生福音團契(FES)大專部、專上學生福音團契(ICCF)合辦

咁灰,到底盼望乜乜乜?
只係望住個鐘,盼望終末來臨,上帝快D懲治惡人?諗真D⋯呢樣係對神既盼望,定係個人希望?聖經中的「望」又係咪淨係望天打掛?
左望右望,不如翻開聖經,尋找盼望,實踐行動,咁先至有望!

日期:2014年12月28日(日)至31日(三)
地點:賽馬會長洲鮑思高青年中心
對象:基督徒大專生(全日制)
費用:$680(11月28日或之前報名可享優惠價$630及獲贈書籍,報名以繳費作實)
名額:70位
截止日期:2014年12月12日(五)

營位有限 額滿即止

報名:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffTBhf00TItzlTHkZaHcET2CrRiqeEYjJvOS9gmoyC-6i7iQ/viewform?fbclid=IwAR3iPC3nRicbMmwTb6xg6jKra6v3_VDcboQgJ1l-bEVAyDRVYBK8BEaIx0g
查詢:請致電2369-8512大專部譚先生或Carrie查詢。